Wygrana z Eques Debitum i powództwo oddalone w całości

Eques Debitum od naszego Klienta dochodził kwoty ok 17 000 zł plus odsetki i koszty procesu. Gdyby nie nasza pomoc do zapłaty łącznie byłaby kwota ponad 22 000 zł. Na całe szczęście nasz Klient w porę zareagował. Poszukał pomocy w Internecie i trafił na nasz www.portal-dluznika.pl. A co było później? Później to już poszło, szybki sprzeciw od nakazu zapłaty i sprawa trafiła z EPU do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Oczywiście roszczenie okazało się bezpodstawne i sprawa skończyła się całkowitym oddaleniem.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

Tagi: Kancelaria Prawna Exire, Kancelaria Oddłużeniowa Białkowski, Eques Debitum