Open Finance Wierzytelności NSFIZ – sprzeciw od nakazu zapłaty

Kolejny przykład na to, że warto wnosić sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU). Na przykład dlatego, że powód w EPU nie musi załączać żadnych dowodów do pozwu. Wystarczy, że coś twierdzi, np. że mamy u niego dług powiedzmy na 100 tys. zł. Jak wniesiemy sprzeciw w EPU, to powód będzie musiał przedstawić dokumenty, z których wynika nasze zadłużenie na 100 tys. Nie pokaże dokumentów, przegra sprawę. Dokładnie tak samo było z funduszem Open Finance Wierzytelności NSFIZ.

Poniżej kolejne przykładowe postanowienie o przekazaniu sprawy po sprzeciwie w EPU, których otrzymujemy ostatnio bardzo wiele…

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

Open Finance Wierzytelności