Upadłość konsumencka – kolejny sukces!

Upadłość konsumencka – kolejny sukces!

Udało nam się z sukcesem zakończyć kolejną sprawę o upadłość konsumencką. Dwa kolejne wnioski czekają na rozpatrzenie, w tym jeden w którym wnieśliśmy zażalenie na decyzję sądu pierwszej instancji. Oczywiście będziemy informować o ich dalszych losach tych spraw.

Nie mniej mamy kolejny sukces na kocie. Kilka miesięcy temu zgłosił się do nas Pan Tomasz z południowo-wschodniej Polski. Kiedyś już mieliśmy przyjemność prowadzenia sprawy o zawarcie umowy ugody (także zakończonej pozytywnie). Tym razem postanowiliśmy złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Sąd po rozpoznaniu wniosku na początku stycznia zaaprobował wniosek i tym samym Pan Tomasz niebawem uwolni się od ogromnych długów.

Sąd postanowił:

  1. W pkt. 1 ogłosić upadłość dłużnika, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej wraz z likwidacją majątku;
  2. Wyznaczyć Sędziego Komisarza;
  3. Wyznaczyć syndyka;
  4. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  5. Wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Tym samym upadłość konsumencka Pana Tomasz stała się faktem.

Jeżeli posiadasz podobne problemy i chciałbyś uzyskać więcej informacji nt możliwości ogłoszenia przez Ciebie upadłości konsumenckiej jesteśmy do dyspozycji. Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

upadłość konsumencka