Ultimo – obrona przed nakazem zapłaty

Ultimo – obrona przed nakazem zapłaty

Dziś prezentujemy kolejną sprawę Ultimo – obrona przed nakazem zapłaty. Firma ULTIMO NSFIZ w Warszawie złożyła przeciwko Panu Tomaszowi pozew o zapłatę kilkunastu tysięcy złotych. Pozew dotyczył długu banku, który został rzekomo wykupiony przez Fundusz. 

Pan Tomasz faktycznie miał kiedyś zobowiązanie bankowe rzędu kilku tysięcy złotych. Jednak dziwnym trafem w pozwie Ultimo zobowiązanie to urosło dwukrotnie. Włączyliśmy się do sprawy i poprosiliśmy o proste wyjaśnienie, co składa się na kwotę w pozwie. Tradycyjnie zarzuciliśmy również przedawnienie.

Sąd podzielił nasze stanowisko i oddalił powództwo w całości. Wyrok jest prawomocny, a powód nie odwoływał się.

Ultimo - obrona przed nakazem zapłaty

Otrzymałeś pozew albo nakaz zapłaty? Masz wątpliwości co do wysokości zobowiązania wskazywanej w pozwie albo co do przedawnienia roszczenia? Zwróć się do nas. W zależności od stanu faktycznego sprawy i Twojej sytuacji znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.  

Niektóre sprawy kończą się porozumieniem z wierzycielem. Inne, takie chociażby jak opisywana, wyrokiem Sądu. W tym przypadku wyrokiem korzystnym dla osoby, która zwróciła się po naszą pomoc.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl