BEST III NSFIZ i wyrok zaoczny

BEST III NSFIZ i wyrok zaoczny

Kolejna historia z funduszem sekurytyzacyjnym i wyrokiem zaocznym w tle. Pan Kamil przebywał za granicą i nie miał pojęcia, że został pozwany przez Fundusz BEST III. O sprawie sądowej dowiedział się od komornika, który bez zastanawiania szybko „wsiadł” mu na wynagrodzenie za pracę. Czy Pan Kamil miał rozłożyć ręce, płakać i płacić? Nie, zwrócił się do nas, i oto efekt:

BEST III NSFIZ i wyrok zaoczny

Sąd uznał, że adres, na który wysłano pozew i wyrok zaoczny był nieprawidłowo, zarządził ponowne doręczenia pozwu i wyroku zaocznego. Ponadto, co bardzo istotne, sąd zawiesił rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu i uchylił klauzulę wykonalności nadaną na wyrok zaoczny. Oznacza to, że egzekucja w stosunku do Pana Kamila nie może być dalej prowadzona.  

Masz podobny problem? Dowiedziałeś się dopiero od komornika, że został wydany nakaz zapłaty albo wyrok? Zostałeś pozwany na dawno nieaktualny adres? Nie czekaj, prześlij nam dokumenty do analizy. Pamiętaj! Czas jest bardzo istotny, bo odpowiednie kroki powinny być podjęte w terminie 7 dni od otrzymania pisma od komornika. Wtedy obrona jest najskuteczniejsza.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl