Warto wnosić sprzeciw od nakazu zapłaty – kolejny przykład: Eques Debitum

Warto wnosić sprzeciw od nakazu zapłaty – kolejny przykład: Eques Debitum

Kolejny przykład, że warto bronić się przed pozwami firm windykacyjnych i funduszy sekurytyzacyjnych. Pani K. została pozwana przez Fundusz Eques Debitum, należność główna niewielka, nie przekraczała 2 tys. zł. Pani K., jak wiele osób w takiej sytuacji, zastanawiała się, czy warto się bronić przed roszczeniami funduszu. Pozew został złożony w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym do e-Sądu w Lublinie.

Przyjęliśmy sprawę i oto efekt:

sprzeciw od nakazu zapłaty Eques Debitum 1

Jeden zero dla nas – Sąd w Lublinie stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i sprawę przekazał do Sądu Rejonowego w miejscu zamieszkania Pani K. Cóż, Sąd Rejonowy, do którego trafiła sprawa uznał, że są jednak podstawy do wydania nakazu zapłaty.

sprzeciw od nakazu zapłaty Eques Debitum 2

My byliśmy innego zdania i oczywiście wnieśliśmy sprzeciw od wydanego nakazu. Eques po zapoznaniu się ze sprzeciwem…cofnął pozew!

W efekcie sąd umorzył postępowanie, a kosztami obciążył Fundusz Sekurytyzacyjny.

sprzeciw od nakazu zapłaty Eques Debitum 3

Kolejny raz okazało się, że warto wnosić sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, nawet w sprawach o niewielkie kwoty. Bardzo ważne: sprzeciw musi być wniesiony w terminie 14 dni od otrzymania nakazu zapłaty! I jeszcze jedno, za sprzeciw nie trzeba płacić opłat sądowych.

Zostałeś pozwany przez Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny? Dostałeś nakaz z Sądu w Lublinie albo z innego Sądu? Pomożemy Ci wnieść sprzeciw i uwolnimy Cię od nakazu zapłaty i kosztów.

Pamiętaj tylko, że na sprzeciw masz 14 dni!

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl