Bankowy tytuł egzekucyjny do likwidacji. Prezydent podpisał ustawę

Bankowy tytuł egzekucyjny do likwidacji. Prezydent podpisał ustawę

Banki stracą prawo do wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego – przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa bankowego. Zmiany dotyczą także wysokości opłat sądowych w sprawach dotyczących czynności bankowych.

Kancelaria Prezydenta wyjaśniła we wtorkowym komunikacie, że celem nowelizacji jest dostosowanie systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Nowe prawo

„Rozstrzygnięcie Trybunału dotyczyło (…) przepisów, które przyznają bankom możliwość wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych i zarazem przesądzają, że takie tytuły – po nadaniu im klauzuli wykonalności przez sąd – mogą stanowić podstawę egzekucji wobec osób, które bezpośrednio z bankiem dokonywały czynności bankowych albo są dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikających z czynności bankowych” – poinformowano.

Wskazano, że nowela uchyla przepisy dotyczące wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego. Reguluje także procedurę restrukturyzacji zadłużenia kredytobiorców i pożyczkobiorców.

„Ponadto do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadza przepis stanowiący, że w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych opłata stosunkowa wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych” – napisano.

Od kiedy?

Pozostałe zmiany zawarte w nowelizacji mają charakter redakcyjno-dostosowawczy. Przewidziano również odpowiednie przepisy przejściowe. Nowela wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Poza zmianami w prawie bankowym ustawa wprowadziła zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego; ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych; ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Obejmuje też zmiany w ustawie o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych; ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej; ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; ustawie o finansach publicznych; ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawie o prawach konsumenta.

Źródło: https://tvn24bis.pl/pieniadze,79/prezydent-podpisal-ustawe-likwidujaca-bankowy-tytul-egzekucyjny,589538.html