Opłaty komornicze – naważniejsze informacje

Opłaty komornicze – najważniejsze informacje

Co do zasady komornik, przed rozpoczęciem postępowania, wzywa wierzyciela – wnioskodawcę do opłacenia zaliczek na postępowanie (np. na poszukiwanie majątku dłużnika, wydatki w toku egzekucji, doręczenie korespondencji itp.). Ustala on także opłatę egzekucyjną, która pobierana jest od każdej kwoty uzyskanej w toku egzekucji od dłużnika. Zasadniczo opłata egzekucyjna (opłata stosunkowa), czyli nic innego jak wynagrodzenie prowizyjne komornika stanowi 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia (art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji) jednak nie mniej niż 1/10 i nie więcej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Są jednak pewne wyjątki i przepisy (art. 49 ust. 2) stanowią egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego czy wynagrodzenia za pracę, w zakresie których komornik pobiera opłatę w wysokości 8% wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie mniej niż 1/20 i nie więcej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Nie muszę nikogo przekonywać, że bywają sytuacje, choćby w przypadku dochodzenia roszczeń z nieruchomości, gdy opłata stosunkowa potrafi wynosi dziesiątki tysięcy złotych.

Dzisiaj chciałbym nieco szerzej omówić wpis sprzed kilku tygodni -> Jak zmniejszyć koszty egzekucji komorniczej? i odnieść się do sprawy kosztów egzekucji i możliwości ich obniżenia.

Dnia 9 września 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która w części opłat komorniczych pozwala na złożenie wniosku o miarkowanie kosztów egzekucji, dopisując tym samym ust. 7 – 10 do art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Sąd po rozpoznaniu wniosku może obniżyć wysokość opłat, uwzględniając w szczególności nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów. Co to oznacza w praktyce? Okazuje się, że po nowelizacji dłużnik decyzją sądu ma możliwość obniżenia należnej komornikowi opłaty egzekucyjnej. Inaczej mówiąc nie wolno zezwolić by komornik za kilka wysłanych pism zgarniał nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jak obniżyć opłatę egzekucyjną? Należy w terminie 7 dni zaskarżyć postanowienie komornika o rozliczeniu kosztów egzekucji i tym samym złożyć do sądu wniosek o obniżenie wysokości opłat na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy o komornikach. Sądem właściwym jest sąd rejonowy właściwy dla komornika prowadzącego egzekucję. Rozpoznając wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej sąd powinien zbadać nakład pracy komornika oraz sytuację majątkową wnioskodawcy i wysokość jego dochodów i na tej podstawie wydać postanowienie w przedmiocie obniżenia opłaty.

W przypadku oddalenia wniosku na postanowienie sądu służy zażalenie do sądu II instancji.

Jak zwykle pozostajemy do dyspozycji pod adresem email: pomoc@portal-dluznika.pl