Bank PEKAO wypowiedział umowę kredytu

Bank PEKAO wypowiedział umowę kredytu

Prezentujemy kolejny przykład porozumienia z Bankiem PEKAO. Tym razem jest to jedna z dwóch podjętych spraw dla Pani Małgorzaty i oczywiście zamkniętych z sukcesem… Pierwsza dotyczyła ugody bankiem Getin Bank i wypowiedzianego kredytu hipotecznego. Druga – kredytu gotówkowego w banku PEKAO i tu niestety bank zdecydował się na dochodzenie wierzytelności z nieruchomości Pani Małgorzaty.

Finalnie jednak udało się zawrzeć umowę ugody w PEKAO i sprawę zakończyć polubownie.

Pozostajemy do dyspozycji pod adresem email: pomoc@portal-dluznika.pl

ugoda w PEKAO 1