Ugoda w BGŻ BNP Paribas

Ugoda w BGŻ BNP Paribas. Jeszcze świeża sprawa.

Przedstawiamy jeszcze ciepłą, dosłownie sprzed kilku dni kolejną sprawę, którą zakończyliśmy z sukcesem. Chodzi o wypowiedzianą umowę kredytu hipotecznego w BGŻ BNP Paribas.

Ale od początku… Kilka miesięcy temu o pomoc do naszej Kancelarii zgłosili się Państwo Z., mieszkańcy niewielkiej miejscowości, bez znaczenia w której części Polski. Ich problem polegał na wypowiedzianej umowie kredytu hipotecznego. Powodem takiego stanu rzeczy były, mające charakter przejściowy, kłopoty finansowe. Państwo Z., pracowali w tym samym zakładzie pracy, który niemal z dnia na dzień przestał istnieć. Niemal w tym samym czasie stracili źródło dochodu. Pogłębiające się problemy finansowe (należałoby powiedzieć życiowe) spowodowały, że po kilku miesiącach nieregularnych wpłat bank BGŻ BNP Paribas skutecznie wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Zobowiązanie do spłaty to kwota ok. 90 000 zł, czyli absolutnie poza możliwościami finansowymi dłużników.

Gdy sprawa trafiła do Kancelarii była na etapie windykacji przedsądowej z rekomendacją skierowania do egzekucji komorniczej wobec całkowitego braku kontaktu z dłużnikami. Brak kontaktu nie był zamierzony. Państwo Z. w związku z brakiem pracy w pobliżu miejsca zamieszkania zdecydowali się na szybki wyjazd do Wielkiej Brytanii. Tam szybko zaczęli pracować i przelewać wszystkie możliwe oszczędności na umowę kredytu hipotecznego. Niestety, wie o tym niewielu dłużników, jeżeli umowa kredytowa została wypowiedziana należy podpisać nową, tzw. umowę ugody. Bez nowej umowy ugody wierzytelność pozostaje nadal wymagalna i w każdej chwili może trafić do egzekucji komorniczej. Państwo Z. wielokrotnie spłacili już zadłużenie przeterminowane, mimo tego bank nadal wzywał do zapłaty całej kwoty.

Właściwie sprawa nie była trudna. Bank i kancelaria prawna obsługująca wierzytelność widząc zainteresowanie ze strony dłużników po kilku tygodniach rozmów zgodziły się na porozumienie. Efektem negocjacji było wypracowanie umowy ugody z bankiem. Poniżej jej pierwsza strona. Zakłada odnowienie zobowiązania na drodze polubownej w miesięcznych ratach przy jednoczesnym zakończeniu procesu windykacji.

W przypadku pytań, wątpliwości, zainteresowanych pomocą zachęcamy do kontaktu: pomoc@portal-dluznika.pl

Skanuj