Tag Archives

Archive of posts published in the tag: firma pożyczkowa

MDP Finance – kolejne powództwo oddalone w całości

MDP Finance ponownie przejęło dług od chwilówki. Tym razem nakaz zapłaty trafił do pani Olgi, która w błyskawicznym tempie odnalazła naszą kancelarię. Dług na ponad 4 tysiące złotych zniknął.

Trigon Profit NSFIZ pozywał naszą Klientkę a sąd powództwo oddalił w całości

Trigon Profit NSFIZ próbował dochodzić od naszej Klientki kwotę prawie 29 tysięcy złotych! Na całe szczęście pani Janina podpisała z nami umowę i udzieliła nam pełnomocnictwa. Jaki był rezultat naszej współpracy? Oczywiście wygrana sprawa! 

Sprzeciw od nakazu zapłaty sprawił, że Hoist I NSFIZ cofnął pozew

Hoist I NSFIZ to fundusz sekurytyzacyjny, który zakupuje zadłużenia. Tym razem przejął dług pani Krystyny i domagał się zwrotu kwoty ok 34 tysięcy złotych łącznie! Nasza kancelaria przystąpiła do obrony a wtedy Hoist cofnął pozew.

Fast Finance przegrał sprawę w sądzie

Fast Finance to kolejna firma, która przejmuje zadłużenia od wierzycieli pierwotnych. Na całe szczęście Klient po otrzymaniu nakazu zapłaty nie schował go do szuflady tylko podjął obronę. Efekt sprawy wcale nie zaskakuje. Powództwo zostało oddalone w całości!

mBank najpierw złożył pozew o zapłatę, a potem go wycofał

mBank najpierw pozwał naszą Klientkę, a gdy do obrony przystąpiła nasza kancelaria, wycofał swój pozew. Sąd umorzył postępowanie w sprawie.

Oddalone powództwo Instrum Justitia Debt Fund

Oddalone powództwo oznacza, że sprawa z Instrum Justitia Debt Fund zakończyła się sukcesem naszej kancelarii. Dzięki zaangażowaniu, wiedzy oraz determinacji naszego zespołu, wygraliśmy kolejną sprawę!

Prokura, Best, Intrum Justitia, czy Ultimo? Tym razem Prokura NSFIZ dochodził 17 000 zł

Prokura NSFIZ kolejny raz wystąpił z powództwem o zapłatę. Tym razem sprawa dotyczyła zadłużenia na blisko 17 000 zł. Historia zakończyła się dość zaskakująco, szybciej niż się na dobre zaczęła… 

Sprzeciw od nakazu zapłaty w sprawie Takto NSFIZ

Prezentujemy historię, w której główną rolę odegrał Takto NSFIZ i nasza Klientka Bogusia. Jak w każdej historii, gdy pojawia się czarny charakter, pojawia się i ten dobry. Kancelaria oddłużeniowa zjawiła się w samą porę! Po naszej interwencji Sąd oddalił powództwo w całości.

Sprzeciw od nakazu zapłaty i długa walka o oddalenie wątpliwego roszczenia zakończona sukcesem

Przedsiębiorstwo Recyklingu Odpadów i Przetwarzania Sp. z o.o. to nasz były przeciwnik procesowy. Tym razem walczyliśmy o sporą kwotę, która zdaniem naszym i naszej Klientki była naliczona całkowicie bezpodstawnie. Wniesiony przez nas sprzeciw od nakazu zapłaty okazał się skuteczny i zaważył na wyroku.…

RRM Limited – sąd oddalił apelację powoda

RRM Limited to przejmująca długi od chwilówek. Sąd pierwszej instancji oddalił powództw w całości z czym nie zgodził się powód i wniósł apelację. Sprawa trafiła do sądu II instancji, a ten oddalił apelację w całości.