Firma EC Vindex zakupiła dług naszej Klientki. Pomogliśmy zlikwidować kolejne zadłużenie

EC Vindex spotkało się z naszą Kancelarią w sądzie. Odszukaliśmy błędy w cesji i wygraliśmy sprawę. Sąd oddalił powództwo w całości!

Profi Credit nie chce negocjować i pozywa pożyczkobiorcę. Sprawa trafiła do naszej Kancelarii

Profi Credit pozwało naszą Klientkę. Mimo, iż kobieta próbowała negocjować, firma nie chciała pójść jej na rękę. Sprawa trafiła do sądu. Pomogliśmy pani Agacie i dzięki naszej interwencji jej zadłużenie zniknęło.

Powództwo z MDP Finance. Wygraliśmy kolejną sprawę

MDP Finance domagało się kwoty na ponad 7000 zł. Na szczęście, gdy nasz Klient otrzymał nakaz zapłaty, postanowił poszukać rozwiązania. Zaufał naszym specjalistom

Prokura NSFIZ, czyli kolejna wygrana sprawa odkupionego po latach długu

Prokura NSFIZ przejęła dług. Na mocy umowy cesji wierzytelność przeszła z wierzyciela pierwotnego na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego. Następnie sprawa trafiła do sądu. Przystąpiliśmy do obrony kolejnej osoby!

KIM Finance refinansuje dług. Zadłużenie znacznie wzrosło

KIM Finance refinansowało dług naszego Klienta. Sprawa wyglądała dobrze, ale do pewnego czasu. Do rąk mężczyzny trafił  nakaz zapłaty. Wtedy rozpoczęła się batalia w sądzie… i udało nam się ją wygrać!

Profi Credit przegrywa z nami w sądzie! Pomogliśmy kolejnej osobie

Profi Credit rozpoczął windykację kolejnego klienta. Problem w tym, że dług nie istniał, roszczenia były wyssane z palca i firma nie miała żadnego prawa do takich działań. Takie działania są niezgodne z prawem! Na szczęście sprawa trafiła do nas i ponownie wygraliśmy. Sąd…

RRM Limited przejęło zadłużenie naszej Klientki. Przyjęliśmy pełnomocnictwo i wygraliśmy sprawę

RRM Limited błyskawicznie przejął dług naszej Klientki, do którego oczywiście doliczył dodatkowe kwoty. Udało nam się podważyć cesję wierzytelności i wygrać sprawę w I instancji.

GCM Global Collection kontra nasza Kancelaria. Wygraliśmy kolejną sprawę

GCM Global Collection przejął dług wobec naszego Klienta. Doliczyli trochę tu, trochę tam… W ten sposób dług naszej Klientki urósł do kwoty ponad 5 000 zł. O taką kwotę warto było zawalczyć. Oczywiście zadbaliśmy o to, by cała wota zniknęła!

Kolejna wygrana sprawa z easyDEBT NSFIZ. Powództwo oddalone w całości

Kolejna wygrana sprawa naszej Kancelarii. Tym razem powodem był easyDEBT NSFIZ. Podjęta przez nas skuteczne obrona spowodowała, że powództwo zostało oddalone w całości!

Profi Credit – sprawa niesłusznego weksla

Profi Credit znowu pojawia się na naszej tapecie. Tym razem nie będzie o ich windykacji, a o podpisanym przez naszego Klienta wekslu in blanco. Skoro pożyczkobiorca go podpisał, czyli wyraził zgodę, to w czym tkwi problem? Dowiecie się w opisanym przez nas artykule.