Kredyt w Santander Consumer Bank skończył się nakazem zapłaty

Santander Consumer Bank uzyskał sądowy nakaz zapłaty na kwotę ok. 70 tysięcy złotych przeciwko naszemu Klientowi. Wnieśliśmy sprzeciw, w którym wykazaliśmy szereg nieprawidłowości. Sąd umorzył postępowanie, a Pan Jerzy otrzyma zwrot ponad 5 tysięcy złotych za koszty procesu.

Sprawa z powództwa BOŚ umorzona – czyżby nie było wymagalności kredytu..?

Kancelaria oddłużeniowa wniosła sprzeciw w sprawie z powództwa BOŚ. Głównym zarzutem była przedwczesność powództwa wobec braku wymagalności. Postępowanie w sprawie na blisko 80 tysięcy złotych zostało umorzone bowiem powód nie uzupełnił braków pozwu. Egzekucja komornicza nie dojdzie do skutku.

Ponad 70 tysięcy zł długu w SKOKu Jaworzno. Doprowadziliśmy do ugody sądowej

Zadłużenie Państwa S. przekraczało 70 tysięcy złotych, w tym odsetki wyniosły ponad 20 tysięcy. Tak zaawansowane sprawy są niezwykle delikatne, dlatego musieliśmy działać ostrożnie.

Kredyt w Plus Banku. Ugoda i obniżenie comiesięcznych rat

Damir Bosnjak, from unsplash.com

Jak mawiają – lepiej późno, niż wcale. Za nami sprawa długu wynikającego z niespłaconej umowy kredytowej w Plus Banku. Wkroczyliśmy do akcji w momencie, gdy sprawa była już w sądzie.

Nakaz zapłaty w sprawie z powództwa Aasa Polska oddalony w całości

Pani Milena zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc w sprawie z powództwa Aasa Polska. Przerażona i bezradna nie wiedziała, jak bronić się przed roszczeniami firmy pożyczkowej. Jej zdaniem koszty udzielonej pożyczki były zbyt wysokie.

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydany w sprawie z powództwa Profi Credit

Ostatnimi czasy bardzo często naszym przeciwnikiem procesowym jest Profi Credit. Po raz kolejny reprezentowaliśmy Klienta, wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty i chroniąc go tym samym przed komornikiem.

Bezzasadne roszczenie Profi Credit. Doprowadziliśmy do oddalenia powództwa w całości

Profi Credit pozwało naszych Klientów o 9 tysięcy złotych. Pozaodsetkowe koszty tej pożyczki przyprawiły nas o zawrót głowy. Zdecydowaliśmy się podjąć sprawę i wnieśliśmy zarzuty od nakazu zapłaty. Jak widać – skutecznie. Powództwo oddalone w całości.

Jak Alior Bank nie uzupełnia braków formalnych pozwów

Pozew o zapłatę musi spełniać określone wymagania formalne. Za nami dwie sprawy z powództwa Alior Bank, w których postępowanie zostało umorzone ze względu na braki formalne. Ciekawe dlaczego powód w ten sposób rezygnuje?

Omega Wierzytelności NSFIZ – pokrzyżowaliśmy plany funduszu

Omega Wierzytelności NSFIZ to fundusz, który zajmuje się kupowaniem długów m.in. od banków i dochodzeniem od dłużników zapłaty. Nasz Klient otrzymał pozew na łączną kwotę ok. 60 tysięcy złotych. Na szczęście nasza interwencja przyniosła oczekiwane skutki.

Eques Debitum FIZ NFS przegrywa w sądzie

Eques Debitum FIZ NSF pozwał Pana Adama na kwotę wynoszącą blisko 10 tysięcy złotych. Klient poprosił nas o pomoc – to była dobra decyzja. Eques Debitum po raz kolejny spotkało się z nami w sądzie. Wcześniej broniliśmy naszych Klientów w kilku sprawach związanych…