Sprawa w sądzie z powództwa Smart Lease

Powód: Smart Lease S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 9.797,96 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Sprawa w sądzie z powództwa Smart Lease

Sprawa w sądzie z powództwa Smart Lease