Cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia

Cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia – przykład ULTIMO

Kontynuujemy wpisy dotyczące różnic pomiędzy oddaleniem powództwa a umorzeniem postępowania przez Sąd. Dzisiaj poruszymy dość popularną ostatnio praktykę “cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia”. 

Co się pod tym kryje? Chodzi tu o możliwość zrezygnowania przez powoda (wierzyciela) z procesu. Ważne jest to, że po takim cofnięciu powód (wierzyciel) nadal ma prawo nas pozwać o to samo.

Cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia jest możliwe bez zezwolenia pozwanego do rozpoczęcia rozprawy. Dość częsta ostatnio sytuacja: powód składa pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Sąd wydaje nakaz zapłaty.

My składamy sprzeciw od tego nakazu i pytamy: skąd wziął się dług, dlaczego jest tak wysoki, co się składa na kwotę z pozwu. Tradycyjnie zarzucamy przedawnienie roszczenia. Po wniesieniu sprzeciwu sprawa trafia do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. A wtedy powód cofa pozew przed terminem rozprawy.

Nie potrzebuje na to naszej zgody. Lepiej wycofać się ze sprawy i zachować sobie możliwość złożenia pozwu później, kiedy dłużnik zapomni o sprawie. A może za kolejnym razem dłużnik nie zdąży odebrać nakazu? Taka „sprytna” taktyka. 

Ale my nigdy się nie poddajemy. Jesteś w takiej sytuacji? Zostałeś pozwany, sąd umorzył postępowanie, a teraz znowu jesteś pozwany o to samo? Zgłoś się do nas (pomoc@portal-dluznika.pl), złożymy tyle sprzeciwów, że Twój wierzyciel da sobie spokój z kolejnymi pozwami.

A poniżej przykład, co się dzieje, gdy powód (tym razem ULTIMO) cofa pozew bez zrzeczenia się roszczenia:

Cofnięcie pozwu