O nakazie zapłaty dowiedziałem się od komornika, co robić?

O nakazie zapłaty dowiedziałem się od komornika, co robić?

Zgłaszają się do nas osoby, które nic nie wiedziały ani o pozwie ani o wydanym nakazie zapłaty. O tym, że była sprawa sądowa dowiadują się z wezwania od komornika, często połączonego z zajęciem wynagrodzenia albo rachunku bankowego. Dlaczego tak się dzieje?

Powodów może być kilka: nieprawidłowe doręczenia przesyłki z sądu, nie przekazanie listu wnukowi przez babcię, która ma zaniki pamięci… Często jest jednak tak, że powód podaje w pozwie stary adres pozwanego, pod którym pozwany od dawna nie mieszka. Przesyłka z nakazem zapłaty wraca do sądu z informacją: „nie podjęto w terminie”. Następuje coś co w prawniczym żargonie jest nazywane „fikcją doręczenia”. Po polsku oznacza to, że sąd przyjmuje, że nakaz został doręczony danego dnia.

Następnie jest nadawana klauzula wykonalności i nakaz trafia do komornika.

Czy jest wyjście z tej trudnej sytuacji? Dłużnik przecież nawet nie wie, z czego składa się dług, którego spłaty żąda komornik. Wątpliwości budzą za wysokie odsetki? A może dług jest od dawna przedawniony? Dodatkowo komornik nalicza swoje opłaty, co tylko zwiększa zadłużenie…. 

Dłużnik nie jest pozbawiony ochrony – w terminie 7 dni może złożyć zażalenie na klauzulę wykonalności lub ewentualnie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu.

Mamy wypracowany schemat działania w takich sprawach.

Zdesperowany Pan M. zwrócił się do nas z pytaniem, co robić, bo pisze do niego komornik, a on nie wie, z czego wziął się dług, co to za nakaz, dlaczego tak dużo do zapłaty…. Oczywiście nie kazaliśmy Panu M. płakać i płacić…Zamiast bezradnie rozłożyć ręce zaczęliśmy działać i….

O nakazie zapłaty dowiedziałem się od komornika 1

O nakazie zapłaty dowiedziałem się od komornika 2

… Sąd przyjął sprzeciw i uchylił klauzulę wykonalności, a do tego obciążył kosztami Fundusz Sekurytyzacyjny.

Co teraz? Teraz Pan M. doczeka się rozpoznania sprawy, będzie mógł zarzucać przedawnienie itd. I jeszcze jedno – została uchylona klauzula wykonalności, nakaz zapłaty utracił moc, a więc nie może być nadal prowadzona egzekucja z Pana M.

Piszemy wezwanie o umorzenie egzekucji…

Napiszemy o wyniku sprawy.