Nota prawna

Wyłączenie odpowiedzialności

Bez wyjątku wszystkie treści umieszczone na stronie www.portal-dluznika.pl nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej. Odzwierciedlają jedynie poglądy Administratora strony na określone zagadnienia i nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek jego odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich. Treści te nie odzwierciedlają poglądu żadnej innej osoby fizycznej lub prawnej, a także żadnej instytucji państwowej. Administrator strony www.portal-dluznika.pl nie odpowiada za szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do ujawnionych na stronie www.portal-dluznika.pl treści. Administrator zastrzegam, że każdy czytelnik wykorzystuje treści ujawnione na w/wym. stronie dla własnych potrzeb i robi to na własną odpowiedzialność.

Komentarze

Administrator www.portal-dluznika.pl nie ponosi odpowiedzialności za komentarze osób trzecich. Administrator, że na stronie www.portal-dluznika.pl obowiązuje zakaz zamieszczania komentarzy o charakterze reklamowych (promocyjnym) oraz zawierających słowa uznane powszechnie za obraźliwe, a także o charakterze zniesławiającym, znieważającym lub naruszającym dobre imię osób trzecich.

Zgłoszenie naruszenia

W przypadku zauważenia naruszenia powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawa osób trzecich – należy zgłosić przedmiotowe nieprawidłowości Administratorowi strony www.portal-dluznika.pl na adres email: pomoc@portal-dluznika.pl. By zapewnić możliwie najsprawniejszą komunikację, osoba zgłaszająca nieprawidłowości powinna w treści wiadomości email ujawnić swoje: imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy.

Polityka prywatności (pliki cookies)

Strona www.portal-dluznika.pl korzysta z tzw. plików cookies. Zawierają one przede wszystkim informację potrzebne do tworzenia statystyk za pomocą Google Analytics. Do zbieranych danych można zaliczyć przede wszystkim czas odwiedzin strony, nazwę stacji klienta (identyfikowaną za pomocą protokołu HTTP), adres strony internetowej za pomocą którego nastąpiło wejścia na stronę www.portal-dluznika.pl czy też informacje o przeglądarce osoby odwiedzającej stronę. W ramach plików cookies tworzone są również dane sesyjne przez okres przeglądania strony. Możliwe jest również przechowywania informacji o otwieraniu określonych linków na blogu, a także danych wpisywanych w pola edycyjne przy zamieszczaniu komentarzy.