Tag Archives

Archive of posts published in the tag: wezwanie do zapłaty

RRM Ltd przejął dług Pana Mariusza i uzyskał nakaz zapłaty

RRM Ltd przejął dług naszego Klienta i uzyskał sądowy nakaz zapłaty. Powództwo było według nas bezzasadne, co udowodniliśmy w sądzie. Brzmi banalnie, ale niewiele osób potrafi się dobrze bronić bez znajomości prawa.

RRM Ltd – firma odkupiła dług i wystąpiła na drogę sądową. Obroniliśmy Panią Beatę – powództwo oddalone w całości!

RRM Ltd czyli podmiot, z którym spotkaliśmy się już niejednokrotnie w sądzie, odkupił dług Pani Beaty. Kobieta zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc.

Bank PKO cofa pozew po naszym sprzeciwie – postępowanie umorzone!

Bank PKO cofnął pozew po naszym sprzeciwie od nakazu zapłaty, który wnieśliśmy w imieniu Klientki. Oznacza to, że wierzyciel sam zrezygnował z obranej przez siebie ścieżki. Postępowanie w sprawie na ponad 9 tysięcy zł zostało umorzone.

Spółka RRM dochodziła od naszej Klientki 2 tys. – nasza obrona znów okazała się skuteczna

RRM Ltd. jest firmą, która dochodzi roszczeń wynikających pierwotnie z umów z chwilówkami. Dług Pani Marty, choć niewielki, trafił do tego podmiotu. Następnie sprawa trafiła do sądu, a ten wydał nakaz zapłaty. Wnieśliśmy sprzeciw, który spowodował oddalenie powództwa w całości.

Powództwo Marka S.A. oddalone w całości

Marka S.A. udziela pożyczek gotówkowych. Pani Marlena skorzystała z oferty. Gdy nie była w stanie wywiązać się z umowy pożyczkodawca uzyskał sądowy nakaz zapłaty… Nasza interwencja spowodowała, że powództwo zostało oddalone w całości.

Wnieśliśmy skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty

RRM Ltd. to podmiot dochodzący wierzytelności pochodzących pierwotnie z umów pożyczek-chwilówek. Często procesujemy się z nim w sądzie broniąc naszych Klientów przed roszczeniami. Prezentujemy kolejną taką sprawę, w której powództwo zostało oddalone w całości.

Kolejna skutecznie zamknięta sprawa procesowa

Pan Tomasz wielokrotnie spłacił pożyczkę dokonując tzw. wpłat na poczet refinansowania. Pomogliśmy Klientowi, wnosząc skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty. Sąd nie miał wątpliwości, że wszystkie wpłaty dokonane w ten sposób powinny być zaliczane na poczet spłaty długu. Powództwo było więc bezzasadne.

Finansec – kilkaset złotych pożyczki urosło do prawie tysiąca złotych na nakazie

Szybka pożyczka przez internet na niedużą kwotę może skończyć się dokładnie tak, jak pożyczki na dużo wyższe sumy – nakazem zapłaty, który mocno przewyższa wysokość kapitału.

Sprawa z powództwa BOŚ umorzona – czyżby nie było wymagalności kredytu..?

Kancelaria oddłużeniowa wniosła sprzeciw w sprawie z powództwa BOŚ. Głównym zarzutem była przedwczesność powództwa wobec braku wymagalności. Postępowanie w sprawie na blisko 80 tysięcy złotych zostało umorzone bowiem powód nie uzupełnił braków pozwu. Egzekucja komornicza nie dojdzie do skutku.

Skuteczna obrona w sprawie z powództwa RRM Ltd

Szybka pożyczka zmieniła się w dług, a ponaglenia od firmy pożyczkowej – w pismo od firmy windykacyjnej. Zatrzymaliśmy ciąg zdarzeń, które bez naszej pomocy doprowadziłyby do egzekucji komorniczej.