Tag Archives

Archive of posts published in the tag: pozew kredyt inkaso

Dług w Kredyt Inkaso przestał istnieć

Pamiętajcie Państwo, że nie każdy kto żąda od Was pieniędzy rzeczywiście ma do nich prawo. Nawet jeżeli zdobył nakaz zapłaty, wcale nie świadczy to o tym, że pieniądze są mu należne. Dowiecie się o tym, kiedy mecenasi z Portalu Dłużnika podczas konsultacji prawnej…

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty to dopiero początek

Kiedy sąd wydaje nakaz zapłaty i doręcza go pozwanemu nie ma czasu na zwłokę i na zastanawianie się. Nakaz nie poczeka cierpliwie, nakaz może się uprawomocnić, kiedy nie podejmiecie Państwo odpowiednich kroków. Przekroczenie 14 dniowego terminu przekreśla jakiekolwiek szanse na obronę przed roszczeniem…

Pozew Kredyt Inkaso i wyrok oddalający

Kiedy Pani Janina zadzwoniła do naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika miała już w swoim domu nakaz zapłaty oraz pozew Kredyt Inkaso. Kiedy otrzymaliśmy dokumenty, nasz prawnik już po wstępnej analizie zorientował się, że pozwem wierzyciel dochodzi nienależnego mu roszczenia. Dostępne w sprawie papiery…

Cesja do Kredyt Inkaso

Cesja do Kredyt Inkaso

Poniżej kolejna wygrana cesja do Kredyt Inkaso. Pani Agata zgodnie z wydanym przez sąd nakazem zapłaty miał wynosić prawie 13000 zł. No dobrze, Fundusz miał nakaz, ale to jeszcze nie wszystko. Musiał udowodnić, że w takie wysokości dług istnieje. I tutaj dla pozywającego…

Fundusz Kredyt Inkaso I

Fundusz Kredyt Inkaso I

Mamy kolejny przykład, że warto, a nawet należy się bronić się przed pozwami funduszy sekurytyzacyjnych. Bo jak pokazuje doświadczenie naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, wiele z tych roszczeń jest niezasadnych w całości lub części. Nie inaczej było w prezentowanej dzisiaj sprawie. Fundusz Kredyt…

Kredyt Inkaso I NSFIZ przegrywa w sądzie

Kredyt Inkaso I NSFIZ

Kiedy Pani Lucyna został pozwana przez Kredyt Inkaso I NSFIZ, zupełnie nie wiedziała co ma robić. Kwota na nakazie zapłaty w wysokości 17.000 zł kompletnie ją załamała. Poradzono jej, aby poszukała  pomocy w specjalizującej się w oddłużaniu kancelarii. I tak właśnie znalazła nas…

Wygrana z Kredyt Inkaso

Wygrana z Kredyt Inkaso

Co robić, kiedy płacimy i płacimy, a wierzycielowi ciągle mało i w końcu pozbywa się naszego rzekomego długu i sprzedaje go innemu podmiotowi? Nasi prawnicy mają na to pytanie tylko jedną odpowiedź. Należy skontaktować się z Portalem Dłużnika, czyli naszą kancelarią prawną specjalizującą…

Pozew Kredyt Inkaso NSFIZ

Kredyt Inkaso NSFIZ

Jeżeli mamy na karku długi, z którymi sobie nie radzimy, dalsze pożyczanie sprowadzi na nas jeszcze większe kłopoty. Na tym etapie nie jest już istotne, czy dalej będziemy szukali funduszy w firmach pożyczkowych, czy u bliskich. Z góry skazujemy się na przegraną, bo…

Wiedza i doświadczenie to filary skutecznego oddłużania

Ilu Klientów tyle długów. Czasami są to pojedyncze sprawy ale, co stwierdzamy z niepokojem, te w zasadzie zdarzają się coraz rzadziej. Teraz w zdecydowanej większości szukają pomocy w naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika ci, którzy „hodowali” swoje zadłużenie latami. Musimy ze smutkiem stwierdzić,…

Utrata płynności finansowej to zazwyczaj początek problemów

Utrata płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może spotkać każdego z nas. Przyczyn takiej sytuacji może być wiele. Istotne jest, aby w chwili kiedy się to stanie, zakasać rękawy i stawić czoła problemowi. Wielu dłużników ma świadomość, że może się bronić przed roszczeniami wierzycieli. Kierują swoje kroki…