Nakaz zapłaty motywuje dłużników do działania. Tak było i w tym przypadku. Kancelaria Medius wniosła do sądu pozew o zapłatę próbując odzyskać od naszej Klientki 2.492,54 zł. Jednak mecenasi z Portalu Dłużnika zajęli stanowisko, że te pieniądze są nienależne pozywającemu i przedstawili na to dowody, które okazały się nie do podważenia. Sąd oddalił w całości powództwo Kancelarii Medius.

Powód: Kancelaria Medius S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 2.492,54 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Nakaz zapłaty motywuje dłużników do działania

Dopóki sprawy o zapłatę nie trafią do sądu, dopóty zadłużonym wydaje się, że jakoś to będzie. A bywają i tacy, którzy myślą, że wręcz uda się im uniknąć dochodzenia przez wierzyciela długu. Niestety są to tylko mrzonki, ponieważ ci mają doskonałą pamięć i wielu z nich nawet jeżeli późno wnosi powództwa to pilnuje, aby nie doszło do przedawnienia. Prędzej czy później sprawy trafiają na wokandę i wydawany jest nakaz zapłaty, albo zostanie ona rozpatrzona podczas rozprawy. Jednak w zdecydowanej większości sporów o zapłatę, nawet sądy rejonowe decydują się na wydawanie nakazów zapłaty. I właśnie wówczas, gdy ten dokument zostanie odebrany przez pozwanego, jednoznacznie uświadamia mu, że nikt mu niczego nie daruje i już nawet nie zaczęła się, ale trwa prawdziwa wojna o pieniądze.

Dobrze, że ten dokument wydany przez sąd i nakazujący spłatę długu wraz ze wszystkimi dodatkowymi kosztami, motywuje coraz więcej dłużników do działania. Kierują swoje kroki do naszej kancelarii prawnej specjalizującej się w oddłużaniu i mogą liczyć na pomoc na najwyższym poziomie.

Kancelaria Medius przegrywa w sądzie

Kiedy nasi mecenasi dokładnie przyjrzeli się dokumentom w sprawie, wiedzieli jak mają wykazać niezasadność roszczenia Kancelarii Medius. Wnieśli skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty i wdali się w merytoryczny spór. Wyrok zamieszczony poniżej jednoznacznie pokazuje, że właściwie podeszli do tej sprawy. Powództwo zostało oddalone przez sąd w całości.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Nakaz zapłaty motywuje dłużników do działania