Umorzenie egzekucji po cesji wierzytelności

Umorzenie egzekucji po cesji wierzytelności

Często spotykamy się z przypadkami, że pomimo cesji wierzytelności (sprzedaży długu) pierwotny wierzyciel nadal prowadzi egzekucję. Czy tak powinno być? Zdecydowanie nie. Dziś więc poruszamy ważne procesowo temat umorzenie egzekucji po cesji wierzytelności. Dlatego jeśli toczy się przeciwko Tobie egzekucja komornicza, a dostałeś zawiadomienie o wykupieniu Twojego długu przez inną firmę, wezwij pierwszego wierzyciela do umorzenia egzekucji! Skoro dług został sprzedany, to stary wierzyciel nie ma prawa kontynuować egzekucji.

Dlaczego zmuszenie pierwotnego wierzyciela do umorzenia egzekucji jest takie ważne? Bo przy umorzeniu egzekucji na wniosek wierzyciela nie dochodzi do przerwania biegu przedawnienia. Czyli przedawnienie biegnie tak, jakby wniosek o wszczęcie egzekucji w ogóle nie został złożony. Przykład z naszej praktyki: Euro Bank na podstawie BTE wszczął egzekucję i w trakcie jej trwania sprzedał dług do funduszu sekurytyzacyjnego.

Z uwagi na cesję Bank złożył wniosek o umorzenie egzekucji. Z kolei Fundusz musiał złożyć pozew, bo nie może egzekwować na podstawie BTE… Przyjrzeliśmy się tej sprawie i uznaliśmy, że dług jest przedawniony. Wszczęcie egzekucji przez Bank nie przerwało przedawnienia.

Poniżej fragment uzasadnienia Sądu, który oddalił pozew jako przedawniony. Kolejne kilkanaście tys. zostało w kieszeni Pana O. który początkowo uważał, że sprawa jest nie do wygrania i trzeba płacić… Płacić czy nie płacić? Nie wiesz, czy Twój dług jest przedawniony? A może chcesz sprawdzić, czy komornik dobrze policzył koszty umorzonej egzekucji?

Pomogliśmy wielu osobom, pomożemy i Tobie.

umorzenie egzekucji po cesji wierzytelności