Nakaz zapłaty, sprzeciw i cofnięcie pozwu – co to oznacza?

Nakaz zapłaty, sprzeciw i cofnięcie pozwu – co to oznacza?

W dzisiejszym wpisie opiszemy pewną praktykę niektórych firmy skupujących długi oraz funduszy sekurytyzacyjnych. Najpierw wydawany jest nakaz zapłaty, sprzeciw i cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia po wniesieniu sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym w e-Sądzie w Lublinie.

Wygląda to tak: sąd wydaje nakaz zapłaty elektronicznym w postępowaniu upominawczym. Wnosimy od niego sprzeciw. Sąd wyznacza rozprawę i… przed rozprawą przychodzi pismo od powoda z oświadczeniem o cofnięciu pozwu bez zrzeczenia się roszczenia. Co to oznacza? Mówiąc najprościej – powód rezygnuje z wytoczenia sprawy. Sąd zamiast wydać wyrok wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. Temat cofnięcia pozwu będziemy jeszcze rozwijać na naszym blogu, ponieważ wiele osób ma trudność z odróżnieniem umorzenie postępowania od oddalenia pozwu.

Bardzo ważne: umorzenie postępowania po cofnięciu pozwu to nie oddalenie powództwa. Pamiętaj, że możesz zostać ponownie pozwany “o to samo”. Z naszej praktyki wiemy, że jest kilka firm, które najpierw cofają pozew po sprzeciwie od nakazu, a za jakiś czas znowu składają pozew licząc na to, że tym razem może ktoś nie wniesie sprzeciwu, przegapi termin, przestanie się bronić.

Cofnięcie pozwu zdarza się nie tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym w Sądzie w Lublinie, ale też przed innymi sądami. Dlatego jeśli w Waszej sprawie było cofnięcie pozwu, zachowujcie czujność i odbierajcie listy na poczcie. Możecie być pozwani po raz drugi. Ale bez obaw – jak zawsze możecie przesłać nam nakaz i pozew z załącznikami.

Masz podobną sprawę? Napisz! Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

Tutaj kolejny sprzeciw od nakazu zapłaty:

Nakaz zapłaty, sprzeciw i cofnięcie pozwu