Tag Archives

Archive of posts published in the tag: weksel

Sprzeciw od nakazu zapłaty sprawił, że Hoist I NSFIZ cofnął pozew

Hoist I NSFIZ to fundusz sekurytyzacyjny, który zakupuje zadłużenia. Tym razem przejął dług pani Krystyny i domagał się zwrotu kwoty ok 34 tysięcy złotych łącznie! Nasza kancelaria przystąpiła do obrony a wtedy Hoist cofnął pozew.

Kolejna wygrana sprawa z Profi Credit

Profi Credit dochodziło roszczeń z weksla in blanco. Sąd nie wydała nakazu z weksla i przekazał sprawę do postępowania upominawczego. Wtedy na drodze Profi Credit stanęła nasza Kancelaria i oczywiście zapewniliśmy naszemu Klientowi skuteczną pomoc prawną. Efekt naszych działań był zgodny z oczekiwaniami.…

Prokura, Best, Intrum Justitia, czy Ultimo? Tym razem Prokura NSFIZ dochodził 17 000 zł

Prokura NSFIZ kolejny raz wystąpił z powództwem o zapłatę. Tym razem sprawa dotyczyła zadłużenia na blisko 17 000 zł. Historia zakończyła się dość zaskakująco, szybciej niż się na dobre zaczęła… 

RRM Limited – sąd oddalił apelację powoda

RRM Limited to przejmująca długi od chwilówek. Sąd pierwszej instancji oddalił powództw w całości z czym nie zgodził się powód i wniósł apelację. Sprawa trafiła do sądu II instancji, a ten oddalił apelację w całości.

GCM Global Collection, czyli dawne Global Collection Management i kolejna wygrana w sądzie

Wierzyciel pierwotny sprzedał dług do GCM Global Collection, a ten domagał się od pana Marcina prawie 5 000 zł. Nasza Kancelaria przystąpiła do obrony i udowodniła kolejny raz, że przed długami warto się bronić także w sądzie. Sąd powództwo oddalił w całości!

Windykacja z Blue Media S.A. okazała się nieskuteczna

Windykacja z Blue Media S.A. nie powiodła się. Wygranym był nasz Klient, który oddając nam swoją sprawę, pozbył się rzekomego zadłużenia. Decyzją Sądu powództwo zostało oddalone!

Daily Finance przegrało sprawę

Daily Finance domagało się od naszej Klientki ponad 4 tysiące złotych. Gdy do obrony stanęła nasza kancelaria, plany powoda nie powiodły się. Nasza obrona okazała się skuteczna i powództwo zostało oddalone w całości.

Po sprzeciwie od nakazu zapłaty Lindorff S.A. cofnął pozew, a postępowanie zostało umorzone

Lindorff S.A. kolejny raz pozwał naszego Klienta o roszczenie wyssane z palca. Po naszym sprzeciwie powód nie był zainteresowany dalszym procesem i cofnął pozew. Efekt jest taki, że postępowanie zostało umorzone, sprawa w sądzie zakończona, a Lindorff musi teraz zwrócić koszty procesu, w…

Net Gotówka pozwała naszego Klienta. Wnieśliśmy skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty i wygraliśmy

Net Gotówka zajmuje się udzielaniem chwilówek. Tam razem w problemy popadł ich Klient, któremu niesłusznie naliczono dodatkowe opłaty. Sprawa trafiła do jednego z naszych adwokatów i po jego interwencji zadłużenie zniknęło! Wygraliśmy kolejną sprawę.

Za nami kolejna wygrana sprawa z Profi Credit

Ilość zamieszczanych przez nas wygranych spraw potwierdza, że z Profi Credit bardzo często można w sądzie wygrać! Tym razem sprawa dotyczyła zadłużenia na ponad 18 000 zł. Po naszej obronie dłużnik przestał być dłużnikiem!