Tag Archives

Archive of posts published in the tag: pożyczka przez internet

MDP Finance – kolejne powództwo oddalone w całości

MDP Finance ponownie przejęło dług od chwilówki. Tym razem nakaz zapłaty trafił do pani Olgi, która w błyskawicznym tempie odnalazła naszą kancelarię. Dług na ponad 4 tysiące złotych zniknął.

Nasza kancelaria wygrała kolejną sprawę z RRM Limited

RRM Limited przejęło kolejny dług, a my znów obroniliśmy pozwaną osobę. Nasz sprzeciw od nakazu zapłaty okazał się tak skuteczny, a dalsze pisma potwierdziły zasadność podnoszonych przez nas zarzutów. Sąd oddalił powództwo w całości, czyli sprawa długu zniknęła!

Mispra Capital i kolejna błędnie przeniesiona wierzytelność

Mispra Capital przejęła dług w stosunku do naszej Klientki. Za nami kolejna sprawa, w której nieprawidłowo przeniesiono wierzytelność na wierzyciela wtórnego. Wykryliśmy nieprawidłowości i wygraliśmy sprawę!

Powództwo z Kredyt Inkaso Portfolio Investment Luxembourg S.A.

Kredyt Inkaso Portfolio Investment Luxembourg S.A. przejęło dług wobec naszego Klienta. Ich kolejnym krokiem było uzyskanie sądowego nakazu zapłaty. Czy sprawa trafiła do komornika? Nic bardziej mylnego. Sprawa trafiła do nas, a następnie do kosza. Tak! Wygraliśmy kolejną sprawę!

Kolejna wygrana sprawa z Profi Credit

Profi Credit dochodziło roszczeń z weksla in blanco. Sąd nie wydała nakazu z weksla i przekazał sprawę do postępowania upominawczego. Wtedy na drodze Profi Credit stanęła nasza Kancelaria i oczywiście zapewniliśmy naszemu Klientowi skuteczną pomoc prawną. Efekt naszych działań był zgodny z oczekiwaniami.…

Sprzeciw od nakazu zapłaty w sprawie Takto NSFIZ

Prezentujemy historię, w której główną rolę odegrał Takto NSFIZ i nasza Klientka Bogusia. Jak w każdej historii, gdy pojawia się czarny charakter, pojawia się i ten dobry. Kancelaria oddłużeniowa zjawiła się w samą porę! Po naszej interwencji Sąd oddalił powództwo w całości.

Profi Credit znów przegrał w sądzie

Profi Credit pozwało kolejną osobę. Zapewne oczekiwali wygranej w sądzie, ale znów na ich drodze stanęła nasza kancelaria. Decyzja sądu mogła być tylko jedna – powództwo zostało oddalone w całości!

RRM Limited – sąd oddalił apelację powoda

RRM Limited to przejmująca długi od chwilówek. Sąd pierwszej instancji oddalił powództw w całości z czym nie zgodził się powód i wniósł apelację. Sprawa trafiła do sądu II instancji, a ten oddalił apelację w całości.

Mamy kolejną wygraną sprawę. Tym razem Kredyt Polski

Kredyt Polski kolejny raz pozwał naszą Klientkę. Sprawa trafiła do sądu, a tam nasza Kancelaria odniosła zwycięstwo. Nasze argumenty były tak silne, że Sąd oddalił powództwo w całości!

Wygrana sprawa z RRM Limited

RRM Limited przejęło zadłużenie. Według wyliczeń, nasza Klientka powinnam oddać ok. 5 000 zł. Udowodniliśmy, że naliczony dług nie powinien istnieć. Gdy uzyskaliśmy pełnomocnictwo od Klientki, sprawa zakończyła się zwycięstwem. Oczywiście naszym!