Tag Archives

Archive of posts published in the tag: easyDebt NSFIZ

easyDebt NSFIZ przejął dług wobec Pana Adama – obroniliśmy Klienta wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty

eastDebt NSFIZ uzyskał sądowy nakaz zapłaty przeciwko naszemu Klientowi na kwotę 1232,14 złotych. Niewielki dług? Dla jednych tak, dla innych nie – dlatego działamy tak samo w każdej sprawie. Wnieśliśmy skuteczny sprzeciw od nakazu i powództwo zostało oddalone w całości.

EasyDebt NSFIZ po sprzeciwie cofa pozew

Co zrobić? My wnosimy sprzeciw, sprawa trafia do SR właściwego dla naszej Klientki, a EasyDebt NSFIZ kolejny raz cofa pozew. Z jednej strony szkoda bo moglibyśmy temat raz na zawsze zamknąć podnosząc niewykazanie dochodzonego roszczenia, przedawnienie itd itd. Z drugiej zaś strony –…

Sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym – kolejne sprawy w toku

Już niebawem kolejne sprawy znajdą swój finał po tym jak wnieśliśmy sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W tej chwili procesujemy się m.in. z: Inkaso Kredytowe, Open Finance Wierzytelności NSFIZ, easyDebt NSFIZ, chwilówką Chimonic, spółką Poli Invest i Vega. Oczywiście będziemy na bieżąco informować…