Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym – wzór

A dziś coś dla koneserów szybkich i skutecznych rozwiązań, czyli sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym do wykorzystania:   …………., dnia ……………………. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód VI Wydział Cywilny (e-Sąd) ul. Boczna Lubomelskiej 13 20-070 Lublin Sygn. akt ……………………. Powód: …………………………………………………. (imię…

Klauzule abuzywne (niedozwolone) w umowach kredytów frankowych

Ponieważ w tej chwili prowadzimy kilka spraw tzw. frankowiczów postanowiliśmy podjąć kolejny ciekawy wątek a mianowicie klauzule abuzywne (niedozwolone) w umowach kredytów frankowych. Powszechnie znanym już faktem jest stosowanie przez banki praktyki polegającej na zawieraniu w umowach kredytowych klauzul abuzywnych (niedozwolonych). Zwłaszcza zaś…

Oddłużanie – trzy filary wychodzenia z długów

Oddłużanie wbrew pozorom to nic prostego. Często nasi Klienci bądź czytelnicy Portalu-Dłużnika pytają, czym się zajmujemy, jak w praktyce wygląda proces oddłużania, czy jest to proces kompleksowy, czy obejmuje tylko np obronę procesową? Padają też słuszne skąd inąd pytania o koszty prowadzonych działań?…

Sąd Najwyższy o dłużnikach – interesująca uchwała III CZP 29/16

  Dnia 29 czerwca 2016 roku Sąd Najwyższy wydał interesującą dla dłużników uchwałę (III CZP 29/16). W uchwale tej sąd uznał, że nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego…

Ugoda przed sądem – wyjaśnienie pojęcia

Aby przybliżyć pojęcie ugody przed sądem, warto przytoczyć treść art. 917 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku…

Zajęcie rachunku bankowego po nowelizacji

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w art. 10 pkt 2 wprowadziła zmianę ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo bankowe, na podstawie której znacząco zmodyfikowano…

Jak pobrać akta sprawy z Esądu – szybki przewodnik

Wiele osób pyta na jak pobrać akta konkretnej sprawy z E-sądu. Poniżej przewodnik krok po kroku.   Krok 1 – logujemy się do E-sądu podając dane logowania: login i hasło   Krok 2 – Klikamy moje sprawy   Krok 3 – Zaznaczamy „Tylko…

Nakaz zapłaty – wyjaśnienie pojęcia

Często nasi czytelnicy zadają dość trywialne, wydawałoby się, pytanie: czym tak właściwie jest nakaz zapłaty? Dziś w kilku słowach wyjaśniamy jego definicję. Nakaz zapłaty jest jednym z dwóch orzeczeń, które mogą zapaść w przypadku dochodzenia należności pieniężnych np. od dłużnika. Nakaz zapłaty w zależności…

Co zrobić, gdy komornik zajął wynagrodzenie za pracę i rachunek bankowy?

Co zrobić, gdy komornik zajął wynagrodzenie za pracę i rachunek bankowy? W życiu bywa tak, a właściwie stało się już regułą, że najsłabszy zazwyczaj dostaje najmocniej po głowie. Często padają więc pytania od naszych czytelników, co zrobić gdy równocześnie komornik zajął wynagrodzenie oraz…

Jak uchronić się przed oszustami kredytowymi?

Jak uchronić się przed oszustami kredytowymi? Oszustwa kredytowe zdarzają się w całej Polsce niemalże każdego dnia. Szacuje się, że co roku przestępcy podejmują około 8000 prób wyłudzenia kredytu z instytucji finansowej. Jeśli im się powiedzie, zaciągają zobowiązanie na dane osoby trzeciej, która może…