PRESCO I NSFIZ – wróciliśmy do sprawy z 2013 roku. Postępowanie z powództwa funduszu zostało umorzone

PRESCO I NSFIZ w 2013 roku uzyskał nakaz zapłaty przeciwko naszej Klientce. Przywróciliśmy termin do wniesienia sprzeciwu, a później wnieśliśmy skuteczny sprzeciw. Fundusz nie uzupełnił braków co dla naszej Klientki oznaczało dobre wieści – koniec wieloletniej egzekucji.

Debito NSFIZ cofa pozew i rezygnuje z dalszego procesu

Debito NSFIZ uzyskał nakaz zapłaty w sprawie długu Pani Renaty. Wnieśliśmy sprzeciw, a później było już z górki. Powód cofnął pozew, a nasza Klientka odetchnęła z ulgą.

Ultimo NSFIZ cofa pozew po naszym sprzeciwie od nakazu zapłaty

Wysokie zadłużenie może doprowadzić do utraty większości majątku, albo nawet zajęcia przez komornika majątku osób bliskich dłużnikowi. Udało nam się powstrzymać bieg wypadków, które dokładnie do tego prowadziły.

Skuteczna obrona w sprawie z powództwa RRM Ltd

Szybka pożyczka zmieniła się w dług, a ponaglenia od firmy pożyczkowej – w pismo od firmy windykacyjnej. Zatrzymaliśmy ciąg zdarzeń, które bez naszej pomocy doprowadziłyby do egzekucji komorniczej.

Pozew od Universe NSFIZ. Wznosimy sprzeciw, a fundusz cofa pozew

Universe NSFIZ odkupił dług naszego Klienta i uzyskał sądowy nakaz zapłaty. Wnieśliśmy sprzeciw, a powód zdecydował się cofnąć pozew. Jesteśmy gotowi bronić Pana Grzegorza, gdyby sprawa ponownie trafiła do sądu.

Walczyliśmy z Eques Debitum. Tym razem w grę wchodziła kwota ponad 11 tysięcy zł.

Kolejne nakazy zapłaty w sprawach Eques Debitum nie przestają nas zaskakiwać. Zgłosił się do nas następny Klient, który miał spotkać się z nimi w sądzie.

Hoist NSFIZ cofnął pozew po naszym sprzeciwie

Skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty chroni dłużnika przed egzekucją komorniczą. Za nami kolejna sprawa związana z funduszem sekurytyzacyjnym. Tym razem procesowaliśmy się z Hoist NSFIZ.

Eques Debitum próbuje iść na skróty, ale na drodze spotyka nas ;)

Pani Małgorzata napisała do nas maila z informacją o długu, którego wierzycielem wtórnym stał się fundusz Eques Debitum NSFIZ. Przyjrzeliśmy się dokumentom i postanowiliśmy reprezentować Klientkę w sądzie. To był dobry ruch.

BEST NSFIZ wniósł pozew przeciwko naszemu Klientowi

BEST NSFIZ działa jak każdy fundusz sekurytyzacyjny – kupuje dług i domaga się jego spłaty od dłużnika. Tym razem chodziło o niebagatelną kwotę 40 tysięcy złotych. Pan Adrian otrzymał nakaz, który nie wróżył niczego dobrego. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło.

Open Finance Wierzytelności NSFIZ z marnym efektem apelował od wyroku

Zdarza się, że firmy windykacyjne i fundusze nie zgadzają się z wyrokami sądów I instancji. W takich momentach zawsze jesteśmy z naszymi Klientami i walczymy do końca. W przypadku pana Marcina chodziło o blisko 10 tysięcy złotych. Efekt? Apelacja oddalona!